Friktionslösa betalningar à la Uber eller App Store accelererar konsumtionssamhället, enligt forskaren Sofia Ulver vid Lunds univeristet.

När våra digitala betalningar förlorar all friktion händer något. Ett köp från App Store är så smidig att vi inte ens uppfattar det som ett köp. Och när betalningarna sker automatiskt, som i taxi-appen Uber, slipper kunden skylta med att deras relation med chauffören är strikt ekonomisk. Men det är i grund och botten ett självbedrägeri.

Sparade kontokortuppgifter och kontaktlösa betalningar gör livet bekvämare, men frågan är om vi inte förlorar något när vi inte behöver interagera med taxichauffören eller butikspersonal.

– Ju enklare det blir att betala, desto snabbare accelererar vi konsumtionen i samhället. Vi tror att vi fått mer kontroll, men det är precis tvärt om, säger Sofia Ulver som är konsumentforskare vid den Ekonomiska högskolan vid Lunds universitet.

Fil dr Sofia Ulver studerar hur konsumtionskulturen påverkas av marknaden och sociala trender i samhället. Och hon är beredd att gå långt i sina analyser av hur vi påverkas av våra nya betalsätt. Vi blir pengar förkroppsligade när vi betalar med exempelvis Apple Pay via Apple Watch bara genom att vara i närheten av en betalterminal.

– Mobiler och smartklockor är ett steg på vägen till att vi blir cyborger där vi bara behöver blinka för att genomföra en betalning. Då har vi som människor till slut blivit en del av det kapitalistiska systemet, säger hon.

Samtidigt kan det vara skönt att slippa genomföra den ekonomiska transaktionen med den trevliga servitrisen som skrattat åt våra skämt under kvällen.

– Det känns alltid lite konstigt när jag ska betala min frisör som jag är kompis med. Säljaren får hundhuvudet när hon kräver betalning. Men med en app sker betalningen snarare till ett system än till personen framför mig, säger Sofia Ulver.

Våra betalningar blir hela tiden mer abstrakta och mer svårgripbara. En mobil betalning är mer abstrakt än en kortbetalning, som i sin tur är mer abstrakt än en kontant betalning som är mer abstrakt än byteshandel. Att vi använder just mobilen för betalningen gör också skillnad eftersom mobilen är den pryl som är närmast användaren.

– Det är spännande att se vad som händer när betalningarna avdramatiseras. Det blir som om vi inte har några pengar alls. Problemet är att vi kommer att bli ännu mer konsumtionsinriktade trots att tillväxtbegreppet idag är ifrågasatt.

När aptiten på digitala tjänster ökar växer och antalet transaktioner som sker automatiskt. Vi har gått från att betala hyran med autogiro till att allt fler tjänster som Netflix och Spotify betalas genom automatiska dragningar från kreditkortet. Det kräver andra relationer till varumärkena än tidigare.

– Vi ser en ny sorts lojalitet mot varumärken som kan bygga företag som Apple. De företag som hittar rätt får lojala kunder trots att det är så lätt att byta.

Istället för boycott har vi fått buycott. Ungdomar idag tror att deras konsumtion kan förändra samhället mer än vad politikerna kan. Sociala medier gör att man snabbt kan mobilisera folk för ett varumärke och det går också enkelt att kontrollera bolags värderingar på nätet.