För den som hade ett företag för 25 år sedan var det ganska enkelt att köpa reklam. Ville man nå ut brett eller lokalt annonserade man i dagspress och ville man nå en mera avgränsad målgrupp var det specialpress som gällde. Det gick naturligtvis att göra postutskick om man hade smak för den varan.

Sedan dess har reklamradio och reklamtv tillkommit. Dessutom bjuder internet på en rad möjligheter som sökoptimering, sponsrade länkar, bannerannonsering, affiliatereklam och e-postutskick. Varje internetkategori kräver en alldeles särskild kompetens för att lyckas.

För att göra saker och ting ännu mer komplicerade har det kommit hundratals konsulter som säger sig behärska de nya områdena. Konsulter som till mångt och mycket liknar gamla tiders stereoförsäljare som slängde sig med begrepp och värden som knappt de själva förstod sig på.

Jag vill hävda att de flesta organisationer måste skaffa sig ett hum om hur alla dessa nya reklamkategorier fungerar. Sedan är det upp till var och om man vill kavla upp ärmarna och gräva ner sig i begrepp som ROI, PPC, PPA osv – eller om man anställer folk eller anlitar konsulter som gör grovjobbet .

Med tanke på hur internet växer som reklammedium är det absolut nödvändigt att finnas där och att förstå hur saker och ting hänger ihop. Man är aldrig för gammal att lära sig nytt.