Allt fler annonsörer lägger stora delar av sin mediabudget på betald sökannonsering. I IRM’s senaste prognos går det att utläsa att av de dryga 40 miljarder kronor som investeras i reklam och media i Sverige under 2019, kommer betald sökannonsering ta över 31 procent av mediekakan.

Idag finns det en tydlig strategi hos många företag att vara mer konverteringsdrivna och fokuserade på försäljning i nuet, istället för att långsiktigt bygga upp sitt varumärke med sin marknadsföring. Vi själva jobbar med många olika kunder, i olika branscher. En slutsats vi kan dra utifrån de uppdrag som vi jobbar med är att en digital mix mellan varumärkesbyggande och säljdrivande marknadsföring ger bäst resultat långsiktigt.