Vi har alla genomlidit trista PowerPoint-presentationer fyllda med bullet points. Kanske ska vi testa Amazon-modellen, där traditionella presentationer är portförbjudna.

I sitt årliga brev till aktieägarna, berättade Amazons grundare Jeff Bezos om e-handelsjättens alternativ till traditionella presentationer.

Till ett möte ska presentatörerna istället skriva ett sex sidor långt berättande PM med riktiga meningar. Mötesdeltagarna börjar med att läsa PM:et under 30 minuter för att sedan diskutera ämnet.

Våra hjärnor har lättare att ta till sig information som är strukturerad som en berättelse. Om vi vill nå ut till en publik, måste vi berätta vårt budskap på samma sätt som vi berättar en spännande episod i vårt liv för nära vänner. Det är först när vi förstår informationens kärna, som vi kan berätta den.

Och bullet points är det sämsta sättet att ta till sig ny information.

Även Google har övergivit bullet points, till förmån för bilder.

Läs mer: https://www.inc.com/carmine-gallo/jeff-bezos-bans-powerpoint-in-meetings-his-replacement-is-brilliant.html