Den holländska högsta domstolen har begärt ett avgörande från EU-domstolen om det är lagligt att blockera fildelningssajten Pirate Bay. Avgörandet kommer att påverka alla länder inom EU.

Även efter att grundarna av fildelningsajten Pirate Bay har dömts till fängelse och enorma skadestånd har Pirate Bay funnits kvar på webben. Men EU-domstolens framtida avgörande om rätten att blockera fildelningssajter kan sätta stopp för Pirate Bay och liknande sajter.

– Avgörandet är väldigt viktigt, eftersom det är första gången som EU-domstolen kommer att avgöra de lagliga möjligheterna att blockera fildelningssajter, säger Joris van Manen, advokat hos Hoyng Rokh Monegier som representerar en branschsammanslutning mot fildelning.

EU-domstolen ska avgöra om Pirate Bays verksamhet strider mot upphovsrätten och i vilken utsträckning domstolar kan kräva att internetleverantörer blockerar deras kunders tillgång till illegala webbplatser.