EU-parlamentet röstade i förra veckan bort geoblockering av streamingtjänster som Netflix. Det betyder att du snart kommer att kunna använda Viaplay och Netflix när du är på semester.

– Europas medborgare har väntat på dessa regler, som innebär ett nytt steg mot en gemensam digital marknad, sa föredraganden Jean-Marie Cavada.

Den nya lagen slår fast att företag som tillhandahåller onlinetjänster får vidta ”proportionerliga och effektiva” åtgärder för att verifiera att en prenumerant inte har flyttat permanent till ett annat EU-land, eftersom olika upphovsrättslicenser kan gälla för olika länder.

Detta utkast till lag måste fortfarande formellt godkännas av EU-ländernas ministerråd. Från att reglerna träder i kraft har EU-länderna sedan nio månader på sig att införliva dem i de nationella lagarna.

Läs mer: http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/20170509IPR73935/se-p%C3%A5-film-och-tv-p%C3%A5-internet-utomlands