Ett domslut i Europadomstolen slår fast att företag måste informera anställda på förhand om de vill övervaka anställdas mejl. Och det krävs legitima skäl, som exempelvis hot mot IT-säkerheten, för få att övervaka anställdas mejl.

Bakgrunden är ett tio år gammalt rättsfall där den rumänska medborgaren Bogdan Barbulescu avskedades efter att företaget spionerat på mannens privata mejl till brodern och flickvännen.

Enligt domslutet får företag övervaka sina anställdas företagsmejl, men de måste informera sina anställda innan. Det måste vara tydligt för de anställda att deras privata mejlkonversationer kan komma att läsas av företaget.

Domstolen ansåg dessutom att företaget inte hade gjort en ordentlig bedömning om det fanns legitima skäl att övervaka den anställdes mejl. Eftersom det inte fanns några indikationer på att Barbulescu på något sätt äventyrade företagets IT-säkerhet.

Läs mer: http://www.reuters.com/article/us-privacy-emails-echr/european-court-rules-companies-must-tell-employees-of-email-checks-idUSKCN1BG0YA