Instagram har i sju utvalda länder under senaste tiden testat att dölja hur många gilla-markeringar ett inlägg får. Anledningen till att inte visa antalet gilla-markeringar är enligt Facebook att minska psykisk ohälsa då många idag mäter sig med andras antal gilla-markeringar på ett inlägg. Åtgärden ska även motverka att ett inlägg tas bort av användaren på grund av för få gilla-markeringar.

Facebook har nu valt att haka på och ska prova att dölja antalet interaktioner som annars syns vid ett inlägg. Många företag använder sig av just gilla-markeringen som en indikation på hur populärt ett inlägg är och sätter upp sina mål med gilla-markeringen som en parameter. Det framgår inte om gilla-markeringarna bara döljs för privatpersoner eller även företagssidor. Det är alltså viktigt att som företag redan nu se över hur målen ska sättas upp och mätas för att fortfarande kunna mäta och utvärdera sina annonser.

I dagens läge är det ännu inte klart om Sverige kommer vara ett av de länder där funktioner kommer testas. Just nu är funktion i utvecklingsfas, något som TechCrunch rapporterar mer om.