Facebook fortsätter att öka synligheten för personligt innehåll i nyhetsflödet. Till sin hjälp att optimera flödet har Facebook frågat användarna själva.

Redan tidigare har Facebook prioriterat innehåll från användare som användaren interagerar med. Nu har Facebook frågat användare vilka vänner som är närmast. Sedan har Facebook tittat på användarmönster utifrån kunskapen om vilka som är nära vänner.

Det kan handla om:

  • att kommentera vänners innehåll
  • taggar vänner i bilder
  • checkar in på samma ställen.

Utifrån dessa användarmönster drar Facebooks algoritmer slutsatser om vem du vill höra mest ifrån.

När vänners innehåll prioriteras betyder det att företag och varumärkens innehåll nedprioriteras.

Läs mer: https://newsroom.fb.com/news/2019/05/more-personalized-experiences/