Facebook har skruvat om sina algoritmer för hur de rankar annonser i flödet. Relevant Score byts ut mot tre nya rankingkriterier: kvalitét, konvertering och engagemang.

De senaste åren har kvalitén på annonsen eller Facebook Relevance Score avgjort hur många en annons visats för och kostnaden per visning. Efter 500 visningar gjorde Facebook en prognos för hur annonsen skulle prestera och tilldelade annonsen en Relevance Score. Men efter den 30 april bedömas annonsen enligt följande kriterier:

Kvalité – Hur upplevs kvalitén i jämförelse med andra annonser som vill nå samma målgrupp.
Konverteringsgrad – Hur förväntas annonsen konvertera i jämförelse med annonser som vill nå samma målgrupp.
Engagemangsgrad – Engagemanget för en annons i jämförelse med annonser som vill nå samma målgrupp.

Läs mer: https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2019/04/09/facebook-byter-satt-att-mata-annonsers-framgang–sa-paverkas-du/