På en allt mer social webb börjar praxisen att märka upp information med etiketter och taggar att bli standard. Nu har världens största community Facebook tagit till sig @-tecknet för att underlätta för användarna att tagga upp information med länkar till vänner som nämns i ett inlägg.

@-tecknet har tidigare används i kommentarer på bloggar för att göra klart vem man vänder sig till med en särskild kommentar. På mikrobloggtjänsten Twitter används @ flitigit när man re-tweetar en annan persons tweet eller om man vill nämna en annan person i en tweet.

Hos Facebook är just möjligheten att märka upp information med en annan användares namn viktigt. Exempelvis kan man tagga en bild med en länk till personens eget Facebook-konto. Nu förenklas taggningen genom att användare kan skriva @ i en statusuppdatering och få upp en dropdownmeny där vänner listas. Sedan är det en en enkel sak tagga upp statusuppdateringen med en länk till den aktuella kompisen.

Läs mer på: blog.facebook.com