Facebook har lanserat två nya videokommunikationsenheter, Portal och Portal +. AI-tekniken i enheterna gör videosamtalen enklare än vad de tidigare varit och ökar känslan av att umgås med personen du har ett videosamtal med.

Enheterna drivs av AI-teknik, Portals Smart Camera och Smart sound-teknik. Detta gör att kameran anpassar sig och följer efter dig om du rör dig i rummet. Om det deltar mer än en person i videosamtalet panorerar och zoomar kameran automatiskt för att hålla samtliga personer synliga i bild. Ljudsystemet minimerar bakgrundsbrus och förbättrar rösten för den som pratar, oavsett vart i rummet personen befinner sig.