15 procent av besöken till webbplatser kommer från Facebook, enligt rapporten Shareaholic Social Media Traffic Report.

I december 2013 kom nästan var sjätte besökare från Facebook till de 200 000 webbsajter som varit underlag för rapporten Shareaholic Social Media Traffic Report. Pinterest låg bakom 4,7 procent av besöken medan Twitter genererade 1,1 procent av besöken.

Facebook har fördubblat andelen förmedlade besökare under det senaste året, enligt Shareaholic. Det beror främst på att Facebook får en allt större andel av sina besökare från mobiler, där delandet av länkar verkar vara mer utbrett.