Fler svenska e-handlare anger att Facebook är viktigare som marknadsföringsverktyg än Google, enligt rapporten E-barometern 2016.

Det har skett ett skifte i toppen av de viktigaste marknadsföringsverktygen och kanalerna bland svenska e-handlare, enligt E-barometern 2016 som tas fram av Postnord och Handelns utredningsinstitut.

 

Vilka verktyg och kanaler använder ni för marknadsföring?

(Flera svarsalternativ är möjliga)

 • Facebook: 83 procent
 • Sökoptimering: 73 procent
 • Nyhetsbrev: 66 procent
 • Annonser i sociala medier: 60 procent
 • Instagram: 56 procent
 • Sökordsannonsering: 53 procent
 • Tidningsreklam: 35 procent
 • Banners: 34 procent
 • Bloggar: 32 procent
 • Sponsring: 28 procent
 • Katalog/kundtidning: 22 procent
 • PR: 21 procent
 • Youtube: 21 procent

Källa: E-barometern årsrapport 2016

Samtidigt anser bara 6 procent av konsumenterna att sociala medier är den kanal som fungerar bäst när webbutikerna vill ha uppmärksamhet. Och Google är fortfarande en av de bästa källorna för att hitta produkter, enligt E-barometern 2016. Bäst är butikens hemsida (81 procent) följt av Google (76 procent) och jämförelsetjänster (63 procent).

Att Facebook nu är en viktig kanal för en större andel svenska e-handlare än sökoptimering är ett stort skifte. Det är inte samma sak som att det skulle läggas mer pengar på Facebook än Google bland e-handlarna. Att Facebook blivit allt viktigare i marknadsföringsmixen är otvetydigt, men det handlar snarare om att pengarna skiftas från traditionella print medier än att det skulle investeras mindre i sökoptimering och Google AdWords.

Facebook fungerar allt bättre som kanal för att driva försäljning. Många e-handlare väljer att arbeta med Facebooks inom retargeting och det är mycket enkelt att köpa räckvidd på organiska räckvidd. Medan sökoptimering och Google AdWords fortsätter att vara kanaler som många gånger kräver experthjälp för att företagen ska lyckas.

En annan viktig orsak till Facebooks frammarsch som kanal, är att Facebook är en mobil plattform i större utsträckning än Google, som fortfarande brottas med hur de ska få till sina mobila annonser.

Läs mer: http://pages.postnord.com/rs/184-XFT-949/images/e-barometern-arsrapport-2016.pdf