Slaget om vilken tjänst som ska definiera webben för alla miljarder användare står mellan Facebook och Google.

Microsoft har inte lyckats hämta upp Googles försprång på webben trots att de verkligen försöker. Wikipedia finns naturligtvis där som den ständiga referensen till all mänsklig kunskap.

Facebook lockar sina 340 miljoner användare att själva producera innehåll eller tipsa om intressanta artiklar, bloggposter eller bra videos. Dessutom har de nyligen uppgraderat sin sökfunktion för att mer fungera som en vanlig sökmotor, med den skillnaden att det är Facebooks användare som pekar ut innehållet istället för matematiska algoritmer som hos Google.

Google är teknikdrivet, men ändå alltid ute efter att förbättra användarnas upplevelse av deras tjänster. Både Google och Facebook sträcker ut sig mot mobiltelefonerna.

För en Google-människa är kunskapen fragmentarisk men alltid nåbar via en sökruta. För en Facebook-människa är de samlade nätverken kunskapen. Innehåll utanför nätverket finns inte.

I slutändan är det naturligtvis både Google och Facebook som kommer definiera hur vi ser på webben de närmaste fem åren. Världen blir både fragmentarisk och nätverksbunden. Men än så länge är det Google som tjänar alla pengarna.