Projektet Faktiskt.se har börjat granska faktapåståenden från politiker, men ansvaret för fake news ligger snarare i Silicon Valley än hos de stora nyhetsredaktionerna.

Visst är det vällovligt att Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio och Kit tillsammans börjat granska faktapåståenden under valkampanjen under domänen Faktiskt.se. Men det är knappast en ny arbetsuppgift för seriösa medier att granska faktapåståenden, utan det är grundbulten i all seriös journalistik.

Faktiskt.se finansieras delvis med statliga pengar och det ju i grunden tveksamt om staten ska finansiera kontroll av politiska på påståenden i samarbete med de största medierna i Sverige. Jag kan riktigt se hur alt-högern närmast jublar när de får sina konspirationsteorier bekräftade.

Men problemet med fake news finns inte hos Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sverige Radio och Kit. Alla deltagarna i Faktiskt.se är seriösa medier som arbetar med grundvärderingen att det de skriver och rapporterar om ska vara sant – eller åtminstone så sant som det är möjligt att vara.

När man studerar hur alternativa medier bygger ihop falska nyheter utifrån något korn av sanning, som sedan förvrids och överdrivs tills historien har mycket lite med verkligheten att göra, så blir det tydligt att sanningen är oväsentlig. Dessa avsändare har inget intresse av att sprida en sann historia utan de vill bara sprida extrema historier som passar deras världsbild. Och läsarna vill få sina redan snedvridna verklighetsuppfattningar bekräftade.

Det vore ju enkelt att skylla på dem som skapar alla falska nyheter av politiska eller ekonomiska skäl. Vi vet ju att många trollfabriker har ekonomiska syften där de extrema och påhittade historierna bara att syftet att driva klick.

Men det största ansvaret för fake news vilar på några få plattformsföretag i Silicon Valley: Facebook, Twitter och Google. Dessa plattformsföretag som är enormt lönsamma, med undantag för Twitter, har in i det längsta förnekat sitt ansvar för fake news och spridning av terroristpropaganda.

Grundproblemet är att plattformsföretaget inte ser sig som ett medieföretag utan som infrastruktur som vägar. Om dessa företag verkligen tog ansvar för att de är själva grunden för fake news och arbetade på tekniska och metodmässiga lösningar på fake news skulle problemet gå från att olämpliga presidenter röstas fram till att vara ett marginellt problem i nivå med tidigare myter om råttor i pizzor.

Och som vanliga läsare bör du alltid läsa igen en artikel innan du delar den. Bli inte trollfabrikernas duktiga idioter.