Allt färre svenskar är beroende av att få post fem dagar i veckan. Det visar en undersökning som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra. Nio av tio svenskar är dessutom nöjda med placeringen av sin postlåda/fastighetsbox eller liknande.

Svenskarna behov av att få posten utdelad fem dagar i veckan har minskat i jämförelse med tidigare undersökningar av PTS. Idag uppger drygt fyra av tio som att de är beroende av femdagars utdelning av post:

  • I åldersgruppen 16-44 år är en fjärdedel beroende av femdagarsutdelning.
  • Hälften av 55-84-åringarna behöver få posten utdelad fem dagar i veckan.

Samtidigt är allt flera missnöjda med utdelningen. En av fem tillfrågade är missnöjda med hur utdelningen fungerar, och då främst att posten inte kommer fram i tid.

Att hämta paket eller tjocka brev är den vanligaste orsaken till att besöka Postnords serviceställen. Det är bara 28 procent av befolkningen som skickar fler än 10 brev om året och ungefär lika många som lägger mer än 200 kronor på brevporto per år.

Läs mer: https://pts.se/sv/nyheter/post/2019/farre-beroende-av-femdagarsutdelning/