Först mjukades de geografiska banden upp av tåg, flyg och telefon.

Sedan frigjorde webben oss helt från de geografiska bojorna. Eller inte. Handen på hjärtat hur många utländska tidningar läser du? När beställde du senast en skjorta från Storbritannien eller spännande ostar från Italien? Hur många utländska kompisar har du på Facebook?

De utländska webbtjänster vi använder är nästan alltid översatta till svenska med tillhörande svensk toppdomän. Både Google och Facebook har kontor i Stockholm. Tillgänglig statistik visar svenskar mest handlar från svenska butiker och de flesta sajter vi besöker är svenska. Det är fortfarande möjligt att sno en amerikansk sajt-idé rakt av och lyckas i Sverige. Få kommer ens att förstå att det handlar om en copycat.

Vi är mer bunda till vår lokala plats än vi vill erkänna. Det är närmast parodiskt hur det svenska webb-avantgardet ständigt spammar Twitter med exakt vart de befinner sig i det fysiska rummet med hjälp av tjänster som Gowalla och Brightkite. Dessutom har Twitter självt tagit fram möjligheten att uppge geografisk position. Även bloggverktyget WordPress planerar att lansera geotagging för bloggare.

Jag tycker att vi ska anamma möjligheten att upphäva geografin på webben. Och sluta spamma om er position på Twitter. Jag är inte intresserad.