Webbläsaren Firefox har inspirerats av säkerhetslösningar från webbläsaren Tor som används för att surfa på det dolda darknet.

Tor som används för att surfa på det dolda, ofta olagliga delen av internet, darknet är ursprungligen byggd på kod från Firefox.  Och nu inspireras Firefox av Tors lösningar för att skydda användarnas integritet. Firefox har kopierat Tors lösning för att blockera registrering av användarens beteende på nätet.

Firefox kommer att ta bort en funktion som kallas ”canva fingerprinting”. Alla stora webbläsare kan med en rad olika identitetsfaktorer följa användares beteenden när de hoppar mellan sajter även när användaren blockerar cookies. För blockera spårningen av användarna har Firefox inspierats av en teknisk lösning från webbläsaren Tor.

Läs mer: https://thenextweb.com/security/2017/11/01/firefox-is-getting-a-tor-based-security-upgrade/