Med en ökad betydelse av recensionssajter som TripAdvisor, Google+ med flera är det viktigt att få fler att recensera ditt företag.

Undersökningar visar att tjänster som TripAdvisor är viktiga för att driva trafik till exempelvis hotellsajter. Recensioner hos Google+ är definitivt en viktig signal för att öka synligheten i Googles lokala sökresultat. För företag med en begränsad digital närvaro dyker ofta svenska recensionssajter som Rejta och Reco upp i sökresultatet när användare söker efter det aktuella företaget.

Det är naturligtvis etiskt helt förkastligt att fejka egna positiva recensioner och recensionssajter har avancerade algoritmer som sorterar bort fejkade recensioner. Det är bättre och mer hållbart att uppmuntra nöjda kunder att recensera ditt företag.

När du har kontakt med nöjda kunder bör du uppmana dem att recensera ditt företag. Om du har kundens mejladress är det inte fel att mejla dem, bifoga en länk till en recensionssajt och uppmana dem att recensera.

Om det dyker upp negativa recensioner bör du som representant för företaget svara på kritiken och inte vara främmande för att kompensera en missnöjd kund.