Nästan varannan flicka i åldrarna 16 till 18 år använder internet minst tre timmar om dagen, enligt undersökningen Barnens levnadsförhållanden 2012-2013 av SCB.

Att internet skulle vara männens domän går att förpassa till historiens skräphög. Hälften av flickorna i de sena tonåren lägger minst tre timmar på internet. Det kan jämföras med att pojkar i samma ålder där mindre än var tredje lägger minst tre timmar om dagen på internet, enligt undersökningen Barnens levnadsförhållanden 2012-2013 av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Pojkarna lägger hellre sin tid på dataspel. Drygt var femte pojke, 22 procent, spelar data- eller tv-spel minst tre timmar per dag, jämfört med var tjugonde flicka, 5 procent.

Att spela data- och tv-spel minst tre timmar per dag är vanligare bland äldre pojkar än bland yngre. För de som är 16–18 år är andelen 27 procent jämfört med 14 procent bland 10–12 åringarna.