Vetskapen om en användares geografiska position gör det möjligt att bli relevantare i sin marknadsföring.  Hur fungerar geo-targeting egentligen?

Traditionellt har annonsörer använt lokala tidningar och radiostationer för att nå en geografiskt avgränsad målgrupp, men digitaliseringen har givit oss andra möjligheter.

Att bestämma desktop-användares geografiska position är inget nytt. Men när användarna gör allt mer på sina mobiler ökar möjligheterna att mer exakt veta var användaren befinner sig geografiskt. Idag finns det teknik som kan bestämma så när som på några meter var användaren befinner sig. En kunskap som går att utnyttja för att göra marknadsföring mer effektiv.

När vi vet var målgruppen befinner sig går ett att vara extremt relevant. 80 procent av Blockets användare anser att en lokalt anpassad annons hjälper dem mer i köpbeslutet än en mer generell annons, enligt en kundundersökning som Blocket genomfört.

Det finns fyra metoder att geografiskt bestämma en mottagare:

1)       IP Targeting. En traditionell teknik som funnits i många år för desktop-datorer. Fungerar utmärkt för länder och större landsändar.

2)       Användardata. Sajter som kräver inlogg kan med stor säkerhet bestämma en användares hemort, men inte helt säkert slå fast var användaren befinner sig vid en given tidpunkt. Bra metod för att sälja sällanköpsvaror eller hantverkstjänster som vi normalt köper på hemorten.

3)       GPS, mobilmaster och wifi. Mobilens platstjänster måste vara aktiverade för att det ska fungera.

4)       Ibeacon: En liten och billig enhet som kan skicka ut exakt information till en mobil var mobilen befinner sig. Platstjänster måste vara påslaget

För företag med en i huvudsak lokal förankring som exempelvis en restaurang eller fysisk affär är geo-targeting ett villkor för att det ska vara meningsfullt med digital marknadsföring. Tänk på att ju mer ni avgränsar en kampanj geografiskt så minskar räckvidden.

Eftersom mobila användare och desktopanvändare beter sig annorlunda bör ni titta på fler KPI-er än t.ex. CTR eller CPC när ni utvärderar och optimerar kampanjer.

Större annonsnätverk stödjer geo-targeting:

1)       Hos Google Adwords går det att avgränsa en annonskampanj mot en stad eller ett län. De har dessutom en cirkelfunktion som ner på 10 km gör det möjligt att avgränsa en kampanj.

2)       Hos Facebook går det att avgränsa en kampanj på stadsnivå.

3)       De flesta annons-nätverk låter dig avgränsa kampanjer på geografisk nivå.