Idag har de flesta av oss smartmobiler, surfplattor och datorer, men vi använder dem till olika saker. Rapporten Svenskarna och Internet 2016 ger oss nya insikter hur vi använder olika prylar.

En viktig grundfakta för all digital kommunikation är att användarna fullt ut använder flera olika skärmstorlekar. De flesta svenskar har en dator, smartmobil och surfplatta (58 procent). Näst vanligast är att ha en smartmobil och dator (21 procent). Det är bara åtta procent som enbart har en dator idag.

Andelen som har en egen dator har legat ganska konstant runt närmare 80 procent de senaste sex åren. Samtidigt har andelen smartmobilägare ökat med 54 procentenheter till 81 procent under perioden 2011 till 2016.

Surfplattan är mest ett komplement till datorn och smartmobilen. Det finns ingen digital aktivitet där surfplattan används mer än mobilen och datorn, enligt rapporten Svenskarna och Internet 2016 av II-stiftelsen.

Enda användningsområdet där surfplattan verkligen konkurrerar med våra andra prylar är att titta på film som 53 procent gör på surfplattan, 43 procent på mobilen och 64 procent på datorn. Det är också populärare att se play-tv med surfplattan (48 procent) än på mobilen (31 procent), även om datorn fortfarande används i störst utsträckning (58 procent), enligt rapporten Svenskarna och Internet 2016 av II-stiftelsen.

Mobilen dominerar användandet av sociala medier på både datorernas och surfplattornas bekostnad.  68 procent använder mobilen för Facebook mot 55 procent för datorerna. Chatt är en mobil aktivitet (61 procent) i jämförelse med desktop (48 procent).

När det gäller att konsumera nyheter görs det i lika stor utsträckning på mobiler och datorer (82 procent). Det är även jämnt i fråga om att läsa tidning där 66 procent använder mobilen och 62 procent datorn.

I en allt mer mobil värld håller datorn ställningarna vad det gäller att betala räkningar (77 procent) mot 45 procent för mobilen.

Läs mer: Svenskarna och internet 2016