Spotifys framgång vilar stadigt på webbanalys som ger musiktjänsten verktyg att testa hypoteser för att ständigt förbättra musiktjänsten.

Webbanalys är fundamentalt för Spotifys expansion till nya marknader och deras utveckling av nya produkter, berättade Fredrik Johansson på Spotify i New York på Webbanalysdagarna i förra veckan.

– Försök att komma ifrån att skicka rapporter fram och tillbaka. Arbeta istället med att ställa hypotetiska frågor som du kan testa, säger Fredrik Johansson.

Spotify har ett fyrtiotal personer som arbetar i olika analysteam dedikerade till olika avdelningar: ett för marknad, ett för finans och ett för produkt. De arbetar både med intern data från sina egna system och extern data för att kunna förbättra den egna tjänsten.

– Vi vill förstå även presumtiva användare. Därför är det viktigt med externa data som exempelvis fokusgrupper eller makrodata från analysföretaget comScore, säger Fredrik Johansson.

Utifrån datan formulerar Spotify hypoteser som sedan testas mot användarna.

–     Med 60 miljoner användare räcker det att vi testar en ny funktion mot 1 procent av användarna för att få ett testuniversum på 600 000 användare. Det blir robusta test.

Trots att Spotify har en stor webbanalysgrupp är det fortfarande en utmaning att få med alla i organisationen på deras testmodell.

– Det är supersvårt. Det är en utmaning att få folk att bli testdrivna. Vi måste repetera detta för folk varje dag.