Användarnas mobila beteende har fått Google att introducera begreppet mikroögonblick. För varumärkena gäller det att nå kunderna i rätt mikroögonblick.

Idag sker den största delen av sökningarna från mobila enheter i länder som Sverige och USA. Det betyder att användarna alltid har tillgång till internet och tjänster som Google och Facebook. För att guida marknadsförare i denna nya mobila värld har Google introducerat begreppet mikroögonblick (micro moments). Det är ett i allra högsta grad användbart begrepp för att förstå användarnas nya kundresor.

”Mikroögonblick är kritiska punkter under kundresan och sammantaget bestämmer de var kundresan slutar i slutändan” skriver Google i rapporten Micro-Moments:
Your Guide to Winning the Shift to Mobile.

Användaren använder sin mobil uppåt 150 gånger om dagen, men för varumärken gäller det att nå användarna i rätt mikroögonblick. De ögonblick när de är som mest påverkbara.

Det är ögonblicken när kunderna vänder sig till en pryl – ofta mobilen – för att agera för att få det de behöver eller vill ha just i ögonblicket. Det är ögonblick laddade med avsikt, sammanhang och omedelbarhet:

• Jag-vill-veta
• Jag-vill-gå
• Jag-vill-köpa
• Jag-vill-göra

Google har identifierat tre strategier att vinna mikroögonblicken:

1) Var där
Du måste förutse mikroögonblicken för användarna inom din bransch och vara på plats när ögonblicken uppstår.

2) Var användbar
Du måste vara relevant för dina kunders behov och ge kunderna de svar de behöver.

3) Var snabb
De kallas mikroögonblick av en orsak. Mobila användare vill veta, gå och köpa snabbt. Den mobila upplevelsen måste vara snabb och utan friktion.

Google föreslår en handlingsplan för att i praktiken agera på mikroögonblicken.

1) Identifiera mikroögonblicken
Identifiera de ögonblick som måste vinnas genom att studera alla nyckelfaser i köpresan.

2) Förstå kundernas behov i mikroögonblicket
Ställ dig i kundernas skor och fråga dig vad som kan göra köpprocessen enklare och snabbare. Vilken funktion eller vilket innehåll skulle vara mest hjälpsam i ögonblicket.

3) Utnyttja sammanhanget för att ge rätt upplevelse
Utnyttja signaler som geografisk position och tid på dagen för att ta fram ett budskap som är skräddarsytt för ögonblicket.

4) Optimera längs resan
Försäkra dig om att ditt varumärke uppvisar en sömlös upplevelse mellan skärmar och kanaler.

5) Mät alla ögonblick som har betydelse
Försök även att uppskatta betydelsen av ögonblick som inte går att mäta direkt.