I augusti 2019 fick 1584 personer som på olika nivåer arbetar med SEO medverka i en större undersökning. De ombads att dela med sig av åsikter om olika strategier och åtgärder inom SEO samt dess effekter.

 Respondenterna ombads förutom att dela med sig av strategier och åtgärder också dela med sig av vilka trender de tror kommer ha störst påverkan inom SEO de kommande tre åren.  

Resultatet visar bland annat att:

  • Innehållets relevans är viktigare än kvaliteten på inkommande länkar. I alla år har inlänkar ansetts vara viktigast, men inte längre. Detta speglar att Google har blivit bättre på att förstå webbplatsens innehåll.
  • Man tror att störst påverkan inom SEO de kommande tre åren kommer från att Google själva tar över fler områden och börja tävla om ytan och visningarna. Det blir svårare och svårare att synas i Googles organiska sökresultat.
  • Mobilvänlighet och webbplatshastigheter väger i professionella ögon tyngre än vad man kanske kunde tro.