Franska regeringen föreslår en sänkning av moms på digitala medier från 19,6 till 2, 1 procent.

Förändringen kan genomföras så tidigt som i juni om inte EU:s konkurrensregler sätter stopp. Sänkningen handlar om att anpassa digitala mediers momssats till samma nivå som tryckta medier.

I Sverige är momsen på en tryckt tidning eller tryckt bok 6 procent. Samma innehåll i digital form har momssatsen 25 procent. Finansminister Anders Borg KU-anmäldes i februari i år för att han inte har drivit frågan med sänkt e-bokmoms trots att riksdagen och skatteutskottet gett honom det uppdraget.

Miljöpartiets skattepolitiska talesperson Mats Pertoft ligger bakom KU-anmälan.

– Det finns en ovilja att ta tag i detta. Jag tror inte att man tycker det är viktigt. Branschen säger att e-böcker är framtiden och Sverige är ett it-land. Nu måste vi ligga i framkant, säger Pertoft till Kulturnyheterna.

EU-kommissionen presenterade för två år sedan ett förslag på framtida momssatser inom unionen. Trots riksdagens beslut nämndes aldrig frågan om sänkt moms på e-böcker i regeringens svar till EU-kommissionen. Det är bakgrunden till anmälan.