Fyra av tio webbplatser saknar mätbara mål, enligt den årliga undersökningen Hur mår Sveriges webbplatser? Och utan mål är det svårt att utvärdera hur en väl en webbplats fungerar.

Andelen företag som har mätbara mål för sin webbplats har till och med minskat med tre procentenheter mellan 2017 och 2018, enligt Hur mår Sveriges webbplatser 2018, som tas fram av analysföretaget Web Service Award.

Det är bara på webbplatser som har mätbara mål, som det är möjligt att utvärdera och i nästa steg förbättra webbplatserna. Mätbara mål brukar också göra det enklare att försvara kostnaderna med att utveckla och förvalta en webbplats.

”Vi på Web Service Award har som mål att alla sidor ska ha ett syfte och mätbara mål. Då får vi webbplatser som ger effekt. Vi ska veta varför de finns och vad vi vill uppnå med dem.”, skriver Web Service Award.

Inom e-handel är däremot andelen webbplatser med mätbara mål 86 procent, men alla e-handlare borde ha mål som försäljning och konvertering. I gruppen företag är det 73 procent som har mätbara mål med webbplatsen.

Sämst är det i offentliga och inom förbund/organisationer. Där är andelen som har mätbara mål mellan 44 och 55 procent. Det är långt färre än de som uppgav att det finns ett syfte med webbplatsen. Som exempel: Det var 78 procent av webbansvariga inom statliga verk/myndigheter som uppgav att det fanns ett syfte med deras webbplats men det är enbart 53 procent som uppger att det finns något mätbart mål. Så en stor andel kan inte ens påvisa att de uppnår det syfte som det är bestämt att webbplatsen ska uppnå.

Absolut lägst andel är det inom kommuner/landsting där enbart 45 procent har mål med sin webbplats. Här finns det en mycket stor risk att en majoritet av webbplatserna kommer ha svårt att få resurser för sin webbplats. Varför ska ledningen prioritera något som inte kan visa om det fyller ett syfte?

Läs mer: https://blogg.webserviceaward.com/2018/09/26/fyra-av-tio-webbplatser-saknar-mal/