Viral marknadsföring innebär att privatpersoner sprider ditt reklambudskap – gratis. Det är ett drömscenario för marknadsförare. När du jobbar med viral marknadsföring i mejl bör du ha dessa fyra punkter i åtanke:

* Erbjudandet måste vara riktigt bra. Om du ber dina kunder vidarebefordra ett dåligt erbjudande framstår du som löjlig.

* Gör gärna erbjudandet exklusivt. ”Det här erbjudandet går ut till våra 1000 bästa kunder.”

* Lägg in länkar som dina kunder kan använda för att vidarebefordra erbjudandet. På så vis kan du mäta resultatet bättre.

* Se till att landningssidan man hamnar på när man ska vidarebefordra mejlet också har en ruta där man kan prenumerera på framtida erbjudanden. På så vis kan du knyta till dig de personer som inte redan är kund hos dig.