Under 2018 skedde all tillväxt inom sällanköpshandeln online samtidigt som den fysiska kanalen tappade försäljning, enligt rapporten E-barometern 2018. Sannolikt kommer den fysiska handeln aldrig mer att växa.

Under 2018 växte e-handeln med 15 procent till 77 miljarder kronor. Prognosen för 2019 är en tillväxt på 14 procent, till 88 miljarder kronor. Snabbast växte den eftersatta dagligvaruhandeln, som ökade med 27 procent, enligt rapporten E-barometern 2018. Ökad tillgänglighet och efterfrågan på bekvämlighet driver tillväxten för matbutikerna på nätet.

Stockholmarna e-handlar mest i Sverige. I Stockholms län är det 69 procent som e-handlar för i snitt 2 233 kronor varje månad. I Gotlands län nätshoppas det minst, sett till andelen som e-handlar varje månad (60 procent i snitt och 1416 kr per person).

Andra skillnader är att stockholmarna gärna handlar från Storbritannien medan landsbygdsborna gillar Kina.

– Dessutom skiljer sig drivkrafterna, då främsta orsaken till att e-handla på landsbygden och i mindre städer är att produkten helt enkelt inte finns att tillgå, medan ökad bekvämlighet är en vanligare orsak i storstäderna, säger PostNords e-handelsexpert Arne Andersson i ett pressmeddelande.