GDPR påverkar nu resultatet för mediebolaget Schibsted negativt. Både Blocket och Aftonbladet har drabbats.

Rörelseresultatet för Schibsteds affärsområde Marketplace där Blocket ingår minskade med fem procent under Q3. Förklaringen är minskade antal annonsvisningar som är en direkt följd av GDPR. På samma sätt har Aftonbladets rörelseresultat minskat med nio procent.

Schibsteds omsättning uppgick till 4 358 miljoner norska kronor (4 161), Rörelseresultatet blev 678 miljoner norska kronor (802), väntat rörelseresultat var 668.

För affärsområdet Publishing noterar Schibsted, liksom i samband med halvårsrapporten, en fortsatt svag trend för annonsering i tryckt form, med ”ett visst mått av marginalsänkning” sannolik under 2018.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Publishing, väntas bli i storleksordningen 650–700 miljoner norska kronor under 2018.

Läs mer: https://www.breakit.se/artikel/16389/schibsted-minskade-resultatet-i-tredje-kvartalet