30 procent av marknadscheferna vill stärka företagens sociala medie-kompetens. Det visar en enkät som gjordes av undersökningsföretaget Novus på Sveriges Annonsörers uppdrag.

Alla pratar om sociala medier och många företag prövar sig fram bland de sociala medierna. Frågan är hur många som vet vad de gör?

När Sveriges Annonsörer frågade 161 marknadschefer om vilken kompetens som behöver stärkas på deras avdelning inom två år toppades svarslistan av sociala medier kommunikatör (30 procent) följt av onlinemarknadsförare/sökmarknadsförare (23 procent).

– Det är inte förvånande att det är många företag som planerar att stärka upp sina satsningar på webb och sociala medier. Det finns en eftersläpning i rekryteringen som påminner om när de digitala byråerna slog igenom för cirka tio år sedan.

För våra medlemmar är det förstås viktigt att skolorna som utbildar marknadsförare och kommunikatörer nu svarar upp mot de ändrade behoven, säger Anders Ericson vd på Sveriges Annonsörer.

När det gäller trender inom marknadsföring som marknadscheferna tycker att det är viktigt att följa toppas listan just nu av ”Avkastning på marknadsinvesteringar, ROI” (55 procent) följt av ”Sociala medier” (52 procent), enligt Sveriges Annonsörer.

Läs mer: www.annons.se