De största internetföretagen ska samarbeta kring att ta fram ett fritt HD-video-format. Bakgrunden är konsumenternas ökande förväntningar på online-video.

Alliance for Open Media, som består av företag som Amazon, Cisco, Google, Intel Corporation, Microsoft, Mozilla och Netflix, ska ta fram ett öppet format för HD-video. Formatet ska fungera mellan olika plattformar, vara optimerat för webben och fungera oberoende av bandbredd.

Alliansens första projekt handlar om att ta fram en gratis video-codec.

– Konsumenternas förväntningar på leveransen av media bara ökar och för att leva upp till förväntningarna krävs det samlade insatser från hela ekosystemet, säger Gabe Frost, vd på Alliance for Open Media.