Från och med 30 september tar Google bort mätvärdet ”genomsnittlig position”. Det här ersätts utav ”exponeringsfrekvens topposition” och ”exponeringsfrekvens absolut topposition”.

Mätvärdet ”genomsnittlig position” har gett en siffra på vilken position en annons haft i förhållande till andra annonser på ett sökord i sökresultatet. Det här kan bli missvisande i de fall mätvärdet inte tar hänsyn till de organiska resultaten. Ett exempel är då att två annonser har samma genomsnittliga position, men har olika placeringar på söksidan i förhållande till de organiska sökträffarna.

Trots att ”genomsnittlig position” kan ha varit aningen missvisande har det ändå varit ett bra värde för att kunna bedöma hur annonser placerats i stora drag. Det har däremot inte funnits någon möjlighet att se om annonserna visats över eller under de organiska träffarna.

Tack vare de nya mätvärden som kommer ersätta det befintliga kan du enkelt se hur många procent av visningarna som varit på position ett i sökresultatet, samt hur många procent av visningarna som varit över de organiska sökträffarna. På så sätt blir det enklare att optimera sina annonser så att de faktiskt visas där du vill att de ska visas.

Läs mer!