Google Adwords ändrar reglerna för visningswebbadressen i sina annonser. En annonsgrupp får från och med den 24 februari bara innehålla en toppdomän, skriver Google på sin Adwordsblogg.

Nedanstående ur-ler är tillåtna i samma annonsgrupp eftersom de har samma toppdomän (www.exempel..com):

• www.example.com

• www.widgets.example.com

• www.example.com/widgets/redwidgets/

• www.example.com/index.html

Till skillnad mot nedanstående exempel där två olika toppdomäner existerar:

• www.example.com

• www.example.widgets.com

Läs mer på: adwords.blogspot.com