Google AdWords kommer att sätta kvalitetspoängen noll för nyckelord som inte nyligen fått klick eller visningar.

Google AdWords kvalitetspoäng är centrala för dem som vill skapa effektiva annonskampanjer hos Google. Ju högre kvalitetspoäng desto lägre klickpriser.

Fram till nu har nya nyckelord fått kvalitetspoängen 6 i administrationsgränssnittet, men efter den 12 september kommer alla nya nyckelord få poängen noll och de kommer inte heller att visas i några rapporter.

Men förändringen kommer inte att påverka auktionerna kring nyckelord, eftersom det är lika för alla.

Läs mer: searchengineland.com