Webbanalysverktyget Google Analytics kommer att rulla ut en del nya intressanta funktioner som underlättar för dem som vill arbeta aktivt med webbanalys. Den viktigaste förändringen är möjligheten att bättre segmentera trafik till sajten. Det går exempelvis att segmentera på geografisk hemvist eller en viss typ av sökord. Konverterar t.ex. göteborgare bättre än stockholmare?

Det existerar inga genomsnittliga besökare och den som analyserar all trafik i en klump kan inte få fram något viktigt ur siffrorna. Genom att istället jämföra hur olika segment av besökare beter sig på sajten går det att skapa sammanhang. Vad gör besökare som kommer via nyhetsbrev, sökmotorer eller bannerannonsering? Vad är skillnaden mellan besökare som kommer in via ingångssidan och de som kommer in längre ner i sajtstrukturen. Med den nya funktionaliteten i Google Analytics går det att driva segmenteringen ännu längre.

Läs mer på www.techcrunch.com