Sedan en tid har Google ökat sökträffarnas textbeskrivning från i snitt 160 tecken till 230 tecken i USA, skriver Search Engine Land.

Presentationen av Googles sökresultat har förändrats en hel del senaste månaderna. En av de senaste förändringarna är att beskrivningstexten, en så kallad snippet, har förlängts från i snitt 160 tecken till 230 tecken för att ge användarna en mer fördjupande beskrivning. I Sverige är snittet 190 tecken.

När Jajja Magazine gör en rad generiska och mer specifika sökningar varierar det från att toppresultaten till åtta av tio träffar har en längre beskrivningstext än tidigare. Förändringen är i linje med tidigare förändringar som syftar till att behålla användaren kvar hos Google istället för att bara länka dem vidare. Vi har exempelvis kunskapsgrafen till höger om det organiska resultatet som visas allt oftare.

Läs mer: https://searchengineland.com/google-officially-increases-length-snippets-search-results-287596