Google Nu blir tillgängligt för Chrome-användare på vanliga datorer. Tidigare var Google Nu bara tillgängligt på mobiler.

Google Nu, som presenterar relevant information utan att användaren frågar om den, har blivit tillgängligt för vanliga datoranvändare som är inloggade i webbläsaren Chrome. Det handlar exempelvis om väder, sportresultat, pendeltrafik och påminnelser om event.

Genom att klicka på klockan på Googles sida visas notifieringarna från Google NU.