Google passerade milstolpen 50 miljarder dollar i omsättning under 2012.

Googles intäkter under Q4 2012 ökade med 36 procent till 14,4 miljarder dollar i jämförelse med samma period 2011. Resultatet före skatt blev 3,5 miljarder dollar.

Google passerade milstolpen 50 miljarder dollar i intäkter på helåret 2012, det är dock mindre än vad Apple tjänade det sista kvartalet 2012 (54 miljarder dollar).

Samtidigt minskade det genomsnittliga klickpriset för Googles annonser med 6 procent. Det beror i huvudsak på att kunderna mer och mer når Google via mobiler där klickpriset är lägre. 89 procent av Googles inkomster kommer från annonsering.

54 procent av Googles intäkter kommer från marknader utanför USA.  Bara Storbritannien står för 10 procent av Googles intäkter.