Efter en flygande start för delningstjänsten Google+ lanseras Google+ Pages för företag som vill interagera med Googleplus-användare. För att lyfta den nya tjänsten har Google brutit mot sina viktigaste regeler att förändringar av sökmotorn alltid ska gynna användarnas upplevelse.

Googles kamp mot det ständigt växande Facebook börjar bli allt solkigare. Nu används den egna sökmotorn för att lyfta fram en ganska medioker tjänst. Google+ Pages är en mycket enkel tjänst där företag kan lägga upp bilder, videos och publicera meddelanden.

Sedan kan företaget dela ut sidan och skapa kontakter med kunder i olika kretsar på samma sätt som Google+ för privata användare. Nyttan för användare och företag är inte självklar.

Kroken som ska få företag att börja arbeta med Google+ är att användare som lägger till ett plustecken till företagsnamnet när det söker i Google kommer direkt till företagets Google+ Page. Och ett +-tecken är ett inarbetat sökkommando hos många användare.

Kampen mot Facebook har fått Google att frångå sin vanliga regel att alla förändringar av sökalgortitmer ska förbättra för användarna. Frågan är på vilket sätt Google+ Pages förbättrar för sökpubliken?

För företagen blir Google+ Pages ytterligare en digital kanal att hålla ordning på eftersom Google Places måste administreras separat. Den stora skillnaden mellan Google+ Pages och Google Places är att det bara går att koppla ihop sig med användare och kunder från Google+ Pages.

En annan skillnad är att ett företag kan ha flera Google+ Pages sidor, men det är inte möjligt att ha flera Google Places-sidor.

Läs mer på: googleblog.blogspot.com