Google kommer inom månader att separera sitt sökindex i ett desktopindex och ett mobilindex där det senare kommer att uppdateras snabbare.

Google kommer inom några månader att separera dagens sökindex till två: ett mobilt och ett webbsök. Och det mobila indexet kommer att uppdateras snabbare än desktop indexet, enligt Gary Illyes, som är trendanalytiker hos Google. Mycket tydligare än så går det inte att manifestera det mobila sökets överhöghet över desktopsöket.

Som användare söker du aldrig direkt på webben utan i Googles nerspindlade index. Därför är det ingen liten förändring att skilja på ett mobilt och desktop-index. Sökbomben släpptes på konferensen Pubcon av Gary Illyes, som är trendanalytiker hos Google.

Det är fortfarande oklart hur det mobila indexet kommer att fungera. Om det exempelvis bara kommer att spindla mobilvänligt material? Eller skillnaden i aktualitet mellan desktopindexet och mobilindexet?

Att separera indexen gör det möjligt för Google att på ett helt annat sätt låta rankingen av sajter skiljas åt mellan desktopsökningarna och mobilsökningar. Samtidigt är det svårt att tro att Google verkligen skulle göra desktopindexet till ett verkligt B-lag, med tanke på vilka enorma summor Googles desktopsök fortfarande genererar.

Läs mer: www.theguardian.com