Det har länge varit en allmänt accepterad kunskap att man bör skriva om långa dynamiska url-er till kortare adresser uppbyggda av nyckelord för att förbättra sin synlighet i sökmotorer. Nu avråder Google på sin Webmaster Central blog från att göra en så kallad rewrite av långa dynamiska databasgenerarade webbadresser.

Google hävdar att det inte finns några fördelar i fråga om ranking och indexering för url-er som är statiska (www.webbsida.se/kategori/nyckelord.htm) eller omskrivna dynamiska url-er, (www.uppkopplat.se/2008/09/24/fussball-hos-google) i förhållande till dynamiska (www.webbsida.se/Product.aspx?ProdNo=74964). Du känner igen en dynamisk url på att det alltid har ett frågetecken i adressen.

Däremot finns det risker att viktig information försvinner vid en omskrivning av en dynamisk url till en som liknar en statisk url, skriver Google. Samtidigt erkänner Google att det finns fördelar för användarna att få kortare och begripliga url-er och att det kan ge högre klickfrekvens i sökresultatet.

Googles utspel har väckt en del förvirring bland webbmasters.

– Jag kommer att fortsätta att använda omskrivna url-er för mina användares skull. Jag trodde att Googles mål var att skapa webbplatser för användarna. Nu talar de om för oss vad vi bör och inte bör göra för Googlebot oavsett om det är bättre eller sämre för våra användare, skriver Sonjay på forumet Webmasterworld.

Läs mer på googlewebmastercentral.blogspot.com