Google släpper nu Google Site Kit, ett WP-plugin som visar upp data från Analytics, Search Console, Page Speed samt Adsense direkt i användarens WP.

Google Site Kit gör det möjligt för användaren att se både övergripande data samt specifika data för en enskild sida. Webbplatsägare kommer därmed närmare sin egna data.

En större insyn i ens data leder både till ett ökat intresse samt skapar en större medvetenhet kring statistik och de insikter som finns att hämta här.