Google har släppt ett plugin till WordPress som aktiverar lazy loading på alla bilder och iframes på webbplatsen.

Vad är lazy loading av bilder?
Lazy Loading handlar om att vänta med att ladda in bilder som inte visas på skärmen, exempelvis bilder som ligger långt ner på en sida som användaren ändå inte ser förens hon/han scrollar ner.
Använder du dig av lazy loading så läser webbläsaren in bilderna när och OM de behövs, vilket gör att inläsningen av webbplatsen blir snabbare.

Google PageSpeed Insights är ett verktyg som mäter hastigheten av webbplatsen och där kan du få en uppskattning över hur mycket snabbare din webbplats kan bli genom att skjuta upp inläsningen av bilder. Inläsningen av bilder är en av många faktorer som påverkar hastigheten av inläsningen på en webbplats, men det kan göra en ganska stor skillnad.

Utifrån det här går det helt klart att dra slutsatser om hur Google värderar snabbladdade webbplatser. När Google släpper en plugin till WordPress som hanterar lazy loading tillsammans med stöd för attributet ”loading” i <img> och <iframes> i Chrome 76 för samma ändamål.