Googlesökningar avslöjar mer om oss själva än vi tror, medan Facebook mest är skryt.

När man frågor människor saker i undersökningar, så drar de sig inte för att ljuga för att framstå i lite bättre dager. Men dataforskaren Seth Stephens-Davidowitz, författare till boken Everybody Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us About Who We Really Are, har upptäckt att vi är väldigt ärliga när vi söker på Google. Våra sökningar på Google är betydligt mer sanningsenliga än när vi svarar på frågor från marknadsundersökare, vänner och nära.

Seth Stephens-Davidowitz är närmast besatt av tjänster som Google Trends, som han tror i stor utsträckning kommer att ersätta vanliga telefon- och webbundersökningar. Men när jag jämför Stephens-Davidowitza forskning om amerikaner med Google Trends för Sverige, är det tydligt att länderna skiljer sig åt. I USA är det betydligt fler sökningar efter porr än vädret. I Sverige så ligger porr och väder på ungefär samma nivå fram till i maj då vädersökningarna blir mångdubbelt fler ända fram till i september. Vädret är svenskarnas stora grej.

Google avslöjar att oroväckande många fler söker efter hur man begår självmord, än de som i undersökningar erkänner att de har självmordstankar. Tack och lov är det en väldigt liten andel av dem som gör själmordssökningar som faktiskt genomför planerna. Samma sak gäller för bombrecept. Betydligt fler söker efter bombmanualer än de som faktiskt bygger bomber.

Skillnaden mot Facebook är slående. Om Google är ett digitalt sanningsserum, så handlar Facebook mest om att skryta för vänner om hur fantastiskt livet är. Stephens-Davidowitz visar att på Facebook är finmagasinet The Atlantic 45 gånger populärare på Facebook, än skvallertidningen National Enquirer, fastän skvallertidningens upplaga är tre gånger större än finmagasinet.

Den vanligaste beskrivningen fruar ger av sin man på Facebook, är att ”min man är den bästa” och tvåan är ”min bästa vän”, medan den vanligaste sökningen på Google är ”Är min man bög?” och tvåan på Google är ”min man är en idiot”.

Skillnaden mellan Google och Facebook är viktigt att känna till. Annars lämnas vi med känslan att alla andra människor har ett mycket bättre liv. Och varje marknadsundersökning bör starta med en djupdykning i Google Trends.