Google har arbetat med nya algoritmer för att få bort så kallade innehållsfarmer från sökresultatet, sajter med innehåll av låg kvalitet vars enda syfte är att generera annonsintäkter. Nu tar Google dessutom hjälp av användarna för att upptäcka innehållsfarmer.

Google har lanserat ett tilläggsprogram till sin webbläsare Chrome där användarna kan blocka sajter med innehåll av låg kvalitet från sökresultatet. Sedan får Google information om vilka innehållssajter som användarna uppfattar som innehållsfarmer, vilket kommer att påverka rankingen för dessa sajter.

I USA har det växt fram en hel industri kring innehållsfarmer som använder dåligt betalda frilansskribenter för att skriva enorma mängder texter utan djup och expertkunskap vars enda syfte är att ranka i Google. Intäkterna kommer från annonsering, ofta Google-annonser. Företaget Demand Media publicerar exempelvis en miljon artiklar i månaden.

Läs mer på: googleblog.blogspot.com