Googles riktlinjer för webbansvariga, det vill säga rekommendationer för hur vi bör utforma våra sajter för bra synlighet i Google, har lagt till regler kring mikroformat till guiden.

Ett tecken på att Google lägger en allt större vikt vid mikroformat.

Mikroformat handlar om att märka upp information på en sajt för att Google i nästa steg kan presentera informationen på ett mer strukturerat sätt.

Genom att webbmastern märker en recension med rätt mikroformat kan exempelvis Google presentera betyg i sökträffarna. Andra kategorier, förutom recensioner, som går att märka upp med mikroformat är:

  • Människor
  • Företag och organisationer
  • Recept
  • Event
  • Musik

Nackdelen med mikroformat för sajtägare är att det gör det möjligt för Google att presentera så bra information direkt i sökresultatet att besökaren aldrig behöver gå vidare till källsajten.

Varför gå till en vädersajt om kommande väder redan syns i sökresultatet.

Googles riktlinjer för webbansvarig tillåter inte att innehåll märks med mikroformat som:

  • Är osynligt för besökarna
  • Är missledande eller falsk information
  • Är inaktuell information
  • Är kopierat från en annan sajt