Googles Drive (tidigare Google Docs) har en praktisk tjänst för att skapa webbenkäter som du kan sprida genom att mejla ut dem eller lägga upp dem på en hemsida eller blogg.

Tjänsten är helt gratis – du behöver bara registrera ett Gmail-konto och sedan välja Drive i toppmenyn.

Välj sedan skapa Formulär i vänstermenyn och du kan börja att bygga ditt frågeformulär. Här finns det möjligheter att skapa öppna frågor med individuella textsvar, flervalsfrågor, kryssfrågor samt svarsalternativ på en skala osv.

Det går att sprida enkäten genom att mejla via Googles system eller mejla en länk till enkäten i dina vanliga utskicksverktyg. Det går dessutom att lägga upp enkäten direkt på en webbsida.

När folk har svarat på enkäten går det enkelt att skapa en snygga rapport i form av diagram.