Med Googles Docs nya röstinmatningsfunktion kan du diktera dina dokument.

Ibland kommer det nya funktioner eller appar som får mig att häpna. Google Docs röstinmatningsfunktion är en sådan funktion.

Du väljer Verktyg/Röstinmatning i toppmenyn på ett dokument och klickar på mikrofon-ikonen som öppnas och så är det bara att prata in det du vill ha utskrivet. Både svenska och engelska fungerar förvånansvärt bra, men funktionen gick bet på min skolfranska.

Färdiga dokument blir det ju inte, men hyggliga anteckningar att arbeta vidare med.

Annars är det möjligheterna att samarbeta kring dokument som är Google Docs största fördel som ordbehandlare. Det är enkelt att dela ut dokument till kollegor och det går också att styra vilka rättigheter olika användare har med dokumentet.